Events Calendar

10/09/2013 09:15

Pengalaman Berasaskan Sekolah bagi Guru Pelatih DPLI Ambilan Dis 2012/ Jan 2013

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) bagi kumpulan DPLI j-QAF Ambilan Dis 2012/ Jan 2013  dilaksanakan mulai 1/2 September - 12/13 September 2013. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada pensyarah major semasa interaksi November/Disember 2013 untuk dibincang dan dinilai. Tugasan ini...
13/11/2012 09:22

Minggu pengurusan Guru Pelatih DPLI LPBS j-QAF Ambilan Disember 2012

Minggu Pengurusan bagu Guru Pelatih Program DPLI LPBS j-QAF Ambilan Disember 2012 dikelolakan bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Jabatan Pendidikan Islam & Moral IPG KSAH.  Minggu Pengurusan ini dikelolakan mulai 17 Disember hingga 20 Disember 2012.
13/11/2012 09:20

Interaksi November-Disember

Interaksi November dan Disember bagi Guru Pelatih Program KPLI LPBS j-QAF Ambilan Januari 2012 telah diadakan mulai 17 November hingga 13 Disember 2012.
13/11/2012 09:17

Kursus peningkatan pedagogi

Kursus Peningkatan Pedagogi telah diusahakan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan IPG KSAH pada 7 hingga 8 November 2012 bertempat di kampus IPG KSAH.  Kursus ini melibatkan kumpulan Guru Pelatih Program KPLI LPBS j-QAF Ambilan Januari 2012.
24/05/2012 09:16

Interaksi Mei Jun 2012

Interaksi Mei Jun 2012 bagi kumpulan KPLI LPBS jQAF akan bermula pada 26 Mei 2012 dan berakhir pada 9 Jun 2012. Pendafataran masuk dijalankan pada 26 Mei 2012 jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang bertempat di Pejabat Asrama IPG KSAH.
10/03/2012 16:48

Interaksi Mac 2012

Interaksi bersemukan bagi bulan Mac 2012 ini melibatkan Guru Pelatih KPLI LPBS j-QAF Ambilan Januari 2012 sahaja mulai 10 Mac hingga 17 Mac 2012. Pendaftaran diadakan pada 10 Mac 2012 bertempat di Pejabat Asrama IPG KSAH mulai jam 0800 - 1700.
06/03/2012 16:45

Minggu Taklimat Kurikulum

Minggu Taklimat Kurikulum dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Islam & Moral IPG KSAH, pada 6-9 Februari 2012 bertempat di PLGDP, Sungai Karangan, Kedah. Pengurus projek ini ialah Ustaz Md Zuki Bin Hashim (Penyelaras Program KPLI LPBS j-QAF IPG KSAH).
30/01/2012 16:43

Minggu Orientasi KPLI LPBS j-QAF Ambilan Januari 2012

Minggu orientasi ini dikelolakan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG KSAH, pada 30/1/2012 hingga 2/2/2012 bertempat di PLGDP, Sungai Karangan, Kedah.

© 2012 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode