Download

  1. Panduan am tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah. 141-garis-panduan-pbs-pelajar-dpli-kdc-sr-j-qafpsvpjk.pdf (211,9 kB)
  2. Tugasan MOS bagi kumpulan DPLI LPBS jQAF Ambilan Disember 2012 dan Januari 2013. Tugasan Minggu Orientasi Sekolah
  3. Contoh Format Struktur RPH bagi kelas yang tidak terlibat dengan program KSSR. Format Rancangan Pengajaran Harian.pdf (202,2 kB)
  4. Taqwim Persekolahan 2013
  5. Borang Kehadiran Guru Dalam Latihan sepanjang bertugas di sekolah dalam tempoh LPBS Borang Kehadiran GDL Di Sekolah (Ambilan Dis2012).pdf (221,1 kB) Borang ini hendaklah diisi oleh setiap GDL dan hendaklah disahkan oleh Guru Besar sebelum diserahkan kepada Penyelaras jQAF di IPG semasa menghadiri KDC.
  6. Jadual Interaksi Bersemuka Disember 2012 bagi kumpulan DPLI SR LPBS Ambilan Khas Disember 2012 JADUAL INTERAKSI DISEMBER 2012.pdf (175,8 kB)
  7. Tugasan Minggu Orientasi Sekolah untuk kumpulan DPLI SR LPBS Ambilan Khas Disember 2012 05_Garis Panduan MOS DPLI SR j-QAF.pdf (191,2 kB)
  8. Format Album Kelas ALBUM KELAS.docx (43,7 kB) Album ini hendaklah disediakan oleh KK dan diedarkan untuk pensyarah dan rakan-rakan untuk memudahkan perhubungan antara satu sama lain.
  9. Jadual Interaksi bersemuka Januari 2013 bagi kumpulan DPLI SR LPBS jQAF Ambilan Khas Januari 2013 JADUAL INTERAKSI JANUARI 2013.pdf (132,3 kB)

© 2012 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode