MODUL DPLI SR LPBS jQAF AMBILAN DISEMBER 2012

15/12/2012 14:57

Koleksi Modul

PENGAJIAN ISLAM MAJOR

Major :

 

PIC2103:         Tahsin  Tilawah Al Quran

PIN2103:         Pengenalan Pendidikan Islam

PIC2203:         Pelajaran Jawi dan Seni Khat

                      Agihan tajuk PIC2203 - Pelajaran Jawi dan Seni Khat.pdf (219794)

PIM2203:         Pedagogi Pendidikan Islam

                      Agihan PIM2203 - Pedagogi Pendidikan Islam.pdf (102700)

 

Minor :

 

BAK2103M:      Bahasa Arab dan Kurikulum

BAP2203M:      Metodologi Pengajaran Bahasa Arab

                      Agihan tajuk BAP2203M - Metodologi Pengajaran B.Arab.pdf (233390)

 

BAHASA ARAB MAJOR

Major :

 

BAB2103:         Kemahiran Berbahasa Arab         

BAU2103:         Kaedah Pengajaran Bahasa Arab I

BAL2203:         Kefasihan Bahasa Arab

                       Agihan tajuk BAL2203 - Kefasihan Berbahasa Arab.pdf (143094)

BAM2203:         Kaedah Pengajaran Bahasa Arab II

                       Agihan tajuk BAM2203 - Kaedah Pengajaran B.Arab II.pdf (255988)

 

Minor :

 

PIK2103M:        Pendidikan Al Quran dan Jawi

PIP2203M:        Pengenalan Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Islam

                       Agihan tajuk PIP2203M - Pengenalan Kurikulum dan Pedagogi P.Islam.pdf (46395)

                     

 

PRNDIDIKAN KHAS

Major :

 

PIC2103:         Tahsin  Tilawah Al Quran

PIN2102:         Pengenalan Pendidikan Islam

PIC2203:         Pelajaran Jawi dan Seni Khat

PIM2203:         Pedagogi Pendidikan Islam

 

Minor :

 

AIK2102M:         Pengenalan Kepada Pendidikan Khas

AIB2204M:         Pendidikan Islam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

AID2204M:         Pendidikan Islam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

 

 

© 2012 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode