SAMBUTAN HARI GURU

17/05/2012 06:32

Saya ucapkan Selamat Meraikan Hari Guru kepada semua Guru Pelatih KPLI LPBS jQAF yang telah mula merasai kehidupan golongan pendidik yang serba mencabar. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua guru jQAF yang telah sekian lama melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik pakar bagi memulihkan anak didik dari segi penguasaan jawi, kecelekan al-Quran, perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan penghayati Fardhu Ain. Ucapan ini seterusnya ditujukan kepada semua guru Pendidikan Islam yang sangat banyak membantu menjayakan gagasan jQAF tanpa mengenal erti jemu.  Tahniah buat semua guru.

Alllah telah menjanjikan rahmat yang tidak terhingga buat para guru sama ada di Dunia ataupun Akhirat. Semoga kita seronok dan bahagian di kedua-dua alam itu.

Renungkanlah pula habuan kita untuk kehidupan Dunia yang telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran:

TEKS UCAPAN

YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN HJ MOHD YASSIN

TIMBALAN PERDANA MENTERI

MERANGKAP MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

DI MAJLIS PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU KALI KE-41

PADA 16 MEI 2012; PUKUL 10.00 PAGI

BERTEMPAT DI DEWAN JUBLI PERAK, KUALA KANGSAR, PERAK

TEMA: “GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI

PENDIDIKAN NEGARA”

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Yang Amat Berhormat Dato’ Seri DiRaja Dr. Zambry bin Abd Kadir, MB Perak;

Yang Berhormat Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Pelajaran I;

Yang Berhormat Dr. Haji Mohd Puad bin Zarkashi, Timb. Menteri Pelajaran II;

Yang Berbahagia Dato' Dr. Rosli bin Mohamed, Ketua Setiausaha Kementerian

Pelajaran Malaysia;

Yang Berbahagia Dato' Sri Abdul Ghafar bin Mahmud, Ketua Pengarah

Pelajaran Malaysia;

Yang Berbahagia Tuan Haji Mohd. Idris bin Haji Ramli, Timbalan Pengarah

Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah

Pelajaran Malaysia,

Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua-Ketua Bahagian Kementerian

Pelajaran Malaysia, Pengarah-Pengarah Pelajaran Negeri,

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Dif-dif Jemputan, Tuan-tuan, Puanpuan

dan para pendidik yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdullillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. dengan limpah izin

dan kurnia-Nya, dapat kita sama-sama berkumpul di Bandar DiRaja Kuala

Kangsar, Perak pada hari ini sebagai tanda pengiktirafan dan terima kasih kita

yang tidak terhingga terhadap jasa dan sumbangan para guru, warga

Kementerian Pelajaran dan semua insan yang bergelar pendidik di negara kita.

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YAB Dato’ Seri DiRaja Dr.

Haji Zambry bin Abdul Kadir, Menteri Besar Perak atas kesudian kerajaan negeri

Perak menjadi tuan rumah sambutan Perayaan Hari Guru yang ke-41 pada

tahun ini.

 

GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

2. Malaysia sedang berada di ambang negara maju. Untuk tempoh lapan

tahun dari sekarang, negara kita akan melalui satu fasa transformasi penting

yang akan menentukan samada kita berjaya melangkah ke gerbang negara maju

apabila fajar tahun 2020 menyinsing. Dalam era transformasi ini, seluruh minda

dan kudrat rakyat perlu digembleng untuk memacu kemajuan negara dalam

persekitaran global yang lebih mencabar.

3. Sepanjang perjalanan kita melalui liku zaman transformasi, bukan sedikit

cabaran yang bakal kita hadapi. Bagi para guru, cabaran paling getir adalah

bagaimana untuk melonjakkan kualiti dan ekuiti pendidikan dalam tempoh yang

terdekat. Tujuannya ialah, pertama, supaya sistem pendidikan negara kita

mampu melahirkan insan yang berupaya memacu kemajuan pesat negara dan

mengisi keperluan sebuah masyarakat maju. Dan kedua, supaya setiap murid di

negara kita, tanpa mengira kaum, agama, wilayah dan status sosial berpeluang

untuk mengecap nikmat pendidikan yang berkualiti secara adil dan saksama.

4. Lantaran itu, kerajaan memberikan tumpuan utama kepada usaha

meningkatkan kualiti pendidikan negara secara menyeluruh. Ini kerana kita tahu

bahawa menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk rakyat adalah satusatunya

wadah bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan,

berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Modal insan inilah yang

akan memacu kemajuan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Di pundak

merekalah letaknya harapan kita untuk melihat kemajuan dan pembangunan

negara dijana dengan lebih pesat dan mapan, demi kesejahteraan dan

kemakmuran masa depan kita bersama.

5. Usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara telah kita mulakan.

Sejak tiga tahun yang lalu, kita telah melaksanakan empat inisiatif di bawah

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi sektor pendidikan, yang

bertujuan untuk memperluas akses kepada pendidikan yang berkualiti dan

berkemampuan. Alhamdulillah, berkat kegigihan para guru di segenap pelusuk

negara dan sokongan padu seluruh warga Kementerian, kita telah menempa

kejayaan yang membanggakan. Dalam tempoh yang singkat, kadar penyertaan

murid pra-sekolah berjaya kita tingkatkan, sasaran penguasaan literasi dan

numerasi murid mampu kita capai, bilangan sekolah berprestasi tinggi

bertambah dan bai’ah dengan pengetua dan guru besar terlaksana. Syabas dan

tahniah saya ucapkan kepada semua guru dan warga kementerian yang telah

menggerakkan seluruh kudrat dan ikhtiar untuk meningkatkan kemerlangan

pendidikan negara.

 

Saudara dan saudari yang saya hormati,

6. Kita pastinya berbangga dengan kejayaan besar yang dicipta oleh guruguru

kita. Selama lebih lima dekad berada di persada pendidikan negara, guruguru

kita telah memberi sumbangan yang amat bermakna kepada kemajuan dan

pembangunan yang kita kecapi hari ini. Berkat sentuhan para gurulah, lahirnya

insan-insan yang terdidik dengan ilmu dan adab, yang kini berada di setiap

lapangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya untuk

menggerakkan kemajuan bangsa dan nusa. Kejayaan negara kita beralih

daripada sebuah negara berasaskan ekonomi pertanian kepada sebuah negara

perindustrian baru yang pesat berkembang, sebahagian besarnya adalah kerana

jasa dan bakti para guru. Justeru, tidak ada sesiapapun yang boleh memandang

rendah dan memperleceh peranan serta sumbangan besar para guru terhadap

kemajuan yang dicapai oleh negara kita hari ini.

7. Sementara kita menghargai segala jasa guru, kita tidak mengambil sikap

mudah berpuashati dengan pencapaian sedia ada. Dalam menghadapi

persaingan global yang semakin sengit, kita tahu bahawa sistem dan amalan

pendidikan di negara kita perlu ditransformasi. Kualiti guru-guru kita perlu

dimantapkan, mutu kepimpinan sekolah perlu ditingkatkan, kurikulum dan sistem

pentaksiran perlu diperkemaskan, prasarana sekolah perlu ditambahbaik,

sumber dan sistem penyampaian pendidikan perlu diurus dengan lebih cekap.

Pendek kata, keseluruhan sistem pendidikan kita perlu disemak dan

dimantapkan kualitinya secara bersepadu.

8. Sehubungan itu, Kementerian telah memulakan proses Kajian Semula

Pendidikan Negara. Satu laporan awal yang menggariskan aspek-aspek utama

yang perlu diberi perhatian telahpun disediakan oleh kumpulan pakar. Kita juga

telah memulakan proses Dialog Nasional Pendidikan Negara untuk mempelawa

pandangan dan saranan daripada seluruh rakyat, tentang cara bagaimana kita

boleh meningkatkan mutu dan tahap pendidikan negara kita agar setanding

dengan negara-negara maju. Saya mengambil kesempatan ini untuk

mengundang guru-guru menyertai dialog pendidikan negara dan tanpil dengan

idea-idea bernas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.

9. Apatah lagi, aspek paling penting dalam proses kajian semula pendidikan

ini ialah kualiti guru. Hanya guru yang berkualiti dapat mewujudkan pendidikan

yang berkualiti. Saya percaya, guru-guru yang telah lama berkecimpung dalam

bidang pendidikan dapat mengemukakan saranan terbaik tentang bagaimana

kualiti guru, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, dapat kita tingkatkan.

 

GURU BERKUALITI, GURU BERINOVASI

Saudara dan saudari yang saya hormati,

 

10. Dalam menempuh era globalisasi yang semakin diwarnai oleh ekonomi

berteraskan ilmu dan inovasi, maka pada hemat saya, guru yang berkualiti

adalah guru yang berinovasi. Izinkan saya memberi sedikit huraian tentang apa

yang dimaksudkan dengan guru berinovasi. Pada pengamatan saya, guru

berinovasi ialah guru yang mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid

dengan kemahiran alaf baru seperti keupayaan berfikir secara kritis,

kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Dalam

konteks ini, sebelum melangkah masuk ke bilik darjah, seorang guru berinovasi

akan menekuni kurikulum dan menilai apakah keberhasilan yang ingin dicapai.

Ketika berada di dalam bilik darjah, guru berinovasi tidak akan terikat dengan

sesuatu cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, tetapi

sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah dan

pendekatan baru yang lebih berkesan. Yang penting, objektif pembelajaran

dicapai.

11. Selanjutnya, seorang guru berinovasi juga akan memberi tumpuan

kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh merangsang daya fikir

dan daya kreativiti murid. Keutamaan guru berinovasi ialah untuk memastikan

murid berupaya menggunakan ilmu yang diajar di dalam bilik darjah bukan

semata-mata untuk berjaya dalam peperiksaan, tetapi untuk membolehkan

mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Bermaksud,

guru berinovasi ialah guru yang mampu menyediakan persekitaran pembelajaran

paling kondusif dan memberi ruang seluas-luasnya kepada murid untuk

mengasah kebijaksanaan berfikir. Seterusnya, guru berinovasi juga berupaya

menilai pencapaian dan potensi murid secara holistik, serta sentiasa mengambil

langkah proaktif untuk meningkatkan kecemerlangan murid supaya mereka

dapat bersaing di dunia yang semakin mencabar.

12. Ini bermakna, guru berinovasi ialah guru yang sentiasa memikirkan

apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh murid setelah mereka melangkah

keluar dari lingkungan sekolah, dan apakah ilmu yang dipelajari di sekolah

mampu memberi kelebihan kepada mereka untuk bersaing di alam nyata. Untuk

itu, guru berinovasi akan sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan cara

untuk mengasah daya fikir, daya kreativiti dan daya tahan murid, dan seterusnya

menjadikan mereka insan yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Sekiranya

semua guru di negara kita adalah guru berinovasi, saya yakin matlamat kita

untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif dan

berketrampilan akan tercapai.

 

KEJAYAAN GURU DAN SEKOLAH BERINOVASI

13. Keyakinan saya berasaskan kepada fakta bahawa pada masa ini di

sekolah-sekolah kita di segenap ceruk tanah air, terdapat mutiara inovasi yang

bergemerlipan. Antaranya, murid Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4,

Subang Jaya telah merangkul pingat emas dalam Pertandingan World Robotic

Olympiad di Abu Dhabi, Emeriah Arab Bersatu pada bulan November tahun lalu.

Kejayaan ini membuktikan pendidikan berteraskan kreativiti dan inovasi mampu

melahirkan murid yang berjaya menempa kecemerlangan di peringkat

antarabangsa. Tahniah saya ucapkan kepada murid dan guru SMK USJ 4,

Subang Jaya.

14. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Cikgu Harris Ganae bin Nanar

dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas yang berjaya memenangi Pingat

Emas bagi kategori Modul Pengajaran Terbaik dalam pertandingan ASEAN

Camp for Gifted In Science pada tahun 2011. Cikgu Harris juga patut dipuji

kerana hasil inovasi beliau, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah meraih

banyak kejayaan dalam Pertandingan Rekacipta di peringkat kebangsaan dan

antarabangsa. Ini termasuk Pertandingan Inovasi Sains SBP Kelapa Sawit

anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan The Second APEC Conference for

the Gifted In Science di Korea.

15. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Cikgu Khairuddin

bin Nasa dan Cikgu Abdul Razak bin Haron dari Sekolah Menengah

Kebangsaan Khir Johari, Sungai Sumun Perak, yang telah berjaya merangkul

Anugerah Guru Inovatif 2012. Semoga kejayaan anda berdua akan mendorong

guru-guru di seluruh negara untuk menjadi guru berinovasi, bersesuaian dengan

tema Hari Guru tahun ini.

 

MEMANTAPKAN BUDAYA INOVASI DI SEKOLAH

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

16. Kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan pembudayaan

inovasi di sekolah. Bermula tahun 2011, Kementerian telah melaksanakan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menekankan aspek

pemikiran kritis, kreatif dan inovatif sejak peringkat awal persekolahan. Saya

yakin transformasi kurikulum yang dilaksanakan akan membuka peluang kepada

guru untuk mengenalpasti strategi penambahbaikan proses pengajaran dan

pembelajaran secara berterusan. KSSR diharap menjadi landasan kepada guru

untuk menjana pelbagai kaedah pengajaran dan seterusnya mengatasi masalah

murid lemah menerusi teknik pembelajaran secara intervensi.

17. Kementerian Pelajaran juga telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi

Malaysia (AIM) untuk membudayakan kemahiran berfikir melalui Program i-

Think. Program ini adalah antara pendekatan baru yang sesuai diguna pakai

oleh guru untuk meningkatkan pena’akulan dalam kalangan murid. Program ini

telah dirintis di sepuluh buah sekolah dan diharapkan dapat diperluaskan ke

seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

 

18. Selain itu, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi

sedang merangka Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif untuk

membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan murid. Melalui pelan ini,

sekolah akan bertindak sebagai agensi pelaksana yang menjalankan pengajaran

dan pembelajaran secara kreatif bagi melahirkan modal insan yang inovatif.

Pelan Tindakan Pembangunan Modal Insan Inovatif diharap akan digunakan

sepenuhnya oleh guru sebagai garis panduan untuk mencapai hasrat negara

meningkatkan keupayaan daya saing negara yang diukur berdasarkan

kemampuan rakyat untuk berinovasi.

 

MEMARTABAT PROFESYEN KEGURUAN

19. Usaha membudayakan inovasi di sekolah tidak akan tercapai tanpa guruguru

yang berkualiti. Oleh itu, Kementerian sentiasa berusaha meningkatkan

kualiti guru melalui sokongan dasar, latihan dan insentif. Dalam hubungan ini,

Kementerian komited untuk mencapai sasaran 60 peratus guru siswazah di

sekolah rendah dan 90 peratus guru siswazah di sekolah menengah menjelang

tahun 2015. Sehingga kini, program pensiswazahan guru telah berjalan lancar

dengan 69.6 peratus daripada 66,124 guru yang disasarkan telah menerima

tawaran mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi.

20. Biarpun mengharap dedikasi guru yang tidak terhingga dalam mendidik

anak bangsa, kerajaan tetap mengambil perhatian serius terhadap keluhan guru

yang terbeban dengan pelbagai tugas dalam memastikan kelancaran dan

keberkesanan organisasi sekolah. Oleh itu, Jawatankuasa Kerja Pelaksana

Menangani Isu Beban Tugas Guru sedang melaksanakan 28 perakuan bagi

menangani 14 isu yang memberi kesan terhadap beban tugas guru. Antaranya,

Jawatankuasa Kerja ini memperkenalkan Sistem Pengurusan Sekolah yang

merupakan satu sistem tunggal kemasukan data untuk mengurangkan beban

tugas guru yang menggunakan pelbagai sistem kemasukan data pada masa ini.

Sistem ini telah dilaksanakan secara rintis di 88 buah sekolah, dan dijadualkan

semua sekolah di bawah Kementerian Pelajaran akan menggunakan sistem baru

ini menjelang tahun 2013.

21. Selain itu, KPM juga sedang menjalankan kajian rintis bagi penempatan

Pembantu Tadbir N17 sehingga Jun 2012 untuk melihat impak penempatan

Pembantu Tadbir bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru.

Seterusnya satu cadangan akan dikemukakan kepada pihak Jabatan

Perkhidmatan Awam bagi perluasan penempatan Pembantu Tadbir N17 di

sekolah-sekolah di bawah Kementerian. Bagi menangani isu beban tugas guru

ini juga, semua Jabatan Pelajaran Negeri telah melaksanakan pemansuhan ujian

dan peperiksaan setara serta menambahbaik pengendalian ujian dan

peperiksaan di peringkat sekolah. Oleh itu, pada tahun ini hanya satu

peperiksaan setara sahaja dibenarkan. Pemansuhan sepenuhnya ujian dan

peperiksaan setara akan dikuatkuasakan mulai tahun 2013, di mana semua ujian

akan dijalankan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran.

22. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menambah baik Skim

Perkhidmatan Pendidikan, peruntukan tempoh minimum kenaikan pangkat

secara Time-Based berasaskan kecemerlangan dikekalkan sebagaimana

diumum oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Mac yang lalu. Bagi Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan Siswazah gred DG41, hanya 8 tahun diperlukan untuk

kenaikan ke gred DG44, 8 tahun untuk gred DG44 ke DG48, 6 tahun untuk gred

DG48 ke DG52, dan hanya 3 tahun untuk DG52 ke DG54. Manakala bagi

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma gred DGA29, hanya 8

tahun diperlukan untuk naik ke gred DGA32, 8 tahun untuk gred DGA32 ke

DGA34, dan hanya 5 tahun untuk gred DGA34 ke DGA38.

23. Lanjutan pengumuman YAB Perdana Menteri, seramai 390 orang guru

telah dinaikkan ke gred DG54, manakala 676 orang ke gred DG52, 3,938 orang

ke gred DG48 dan 19,805 orang ke gred DG44. Bagi Guru Bukan Siswazah

pula, seramai 399 orang dinaikkan ke gred DGA38, manakala 2,639 orang

dinaikkan ke gred DGA34 dan 9,519 orang ke gred DGA32. Dianggarkan

seramai 8,222 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,831

orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma akan

dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat tempoh

perkhidmatan mulai 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012. Guru-guru boleh

membuat semakan di laman web Kementerian Pelajaran mulai hari ini.

24. Selaras dengan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kecemerlangan

pendidikan dan memartabatkan profesion keguruan, saya ingin memaklumkan

bahawa proses kenaikan pangkat Pengetua dari gred DG48 ke DG52 dan

Penolong Kanan dari DG44 ke DG48 telah dilaksanakan oleh Kementerian.

Setakat ini seramai 854 orang Pengetua telah dinaikkan pangkat dari DG48 ke

DG52 dan 4,270 orang Penolong Kanan telah dinaikkan pangkat dari DG44 ke

DG48. Kenaikan pangkat ini melibatkan Pengetua dan Penolong Kanan yang

merupakan penyandang sedia ada sebelum atau pada 31 Disember 2011, dan

yang memangku jawatan sebelum atau pada 31 Disember 2010. Tarikh

kuatkuasa kenaikan pangkat ini adalah pada 1 Januari 2012. Baki penyandang

jawatan Pengetua dari gred DG48 ke DG52 seramai 430 orang dan baki

penyandang jawatan Penolong Kanan Gred DG44 ke Gred DG48 seramai 2,655

orang akan diperakukan secara berperingkat mulai Jun 2012 setelah calon-calon

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

25. Bagi melaksanakan semua urusan kenaikan pangkat Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, kerajaan telah memperuntukkan 934 juta ringgit, iaitu

satu jumlah besar yang membuktikan kesungguhan kerajaan memberi

pengiktirafan kepada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang

berpersonaliti unggul. Justeru, saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini

akan memberi semangat dan dorongan kepada semua guru untuk meningkatkan

prestasi.

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

26. Saya yakin guru berinovasi akan dapat mentransformasi pengajaran dan

pembelajaran bagi melahirkan murid yang berdaya saing, berakhlak mulia dan

bersemangat waja. Saya berharap guru juga sentiasa memelihara kemuliaan

akhlak dan ketinggian budi pekerti supaya guru terus dihormati dan menjadi suri

teladan kepada murid dan masyarakat.

27. Untuk memastikan ilmu pengetahuan dapat diterima dengan sebaiknya

oleh murid, saya amat berharap agar guru bukan sahaja menyampaikan ilmu,

tetapi bertindak sebagai murabbi yang berperanan mendidik rohani, jasmani,

akal dan emosi murid supaya mereka dapat menghayati dan mengamalkan ilmu

yang dipelajari. Maka, guru menggalas amanah yang amat mulia dalam

memperbaharui dan memperbaiki kehidupan manusia. Tajdid pendidikan akan

terhasil apabila guru dapat membangun jiwa, membina akal dan membentuk

akhlak manusia dengan asuhan ilmu dan adab yang mulia.

28. Sesungguhnya, tidak terhitung jasa dan bakti guru kepada bangsa dan

negara. Justeru, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan jutaan terima

kasih kepada para guru dan semua insan yang bergelar pendidik, baik yang

berada di sekolah, di institut pendidikan guru, di kolej-kolej matrikulasi, di institusi

pengajian tinggi, di institusi-institusi latihan atau di mana jua anda berada,

samada yang masih berkhidmat atau telah bersara. Saya mengucapkan terima

kasih yang tidak terhingga atas segala sumbangan dan pengorbanan anda

semua dalam menggalas amanah mulia mendidik anak bangsa dan mengangkat

martabat nusa. Kepada guru-guru pesan saya, sayangilah murid anda, dan

kepada murid nasihat saya, hormatilah dan hargailah jasa guru anda.

Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya

merasmikan Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali Ke-41 Tahun

2012.

Selamat Hari Guru! Terima Kasih Cikgu!

Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

© 2012 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode