PUNCA KUASA KPLI LPBS j-QAF

29/02/2012 11:30

Sukacita dimaklumkan bahawa urusan berkaitan dengan kumpulan Guru Pelatih KPLI LPBS j-QAF adalah seperti berikut:

   
Bahagian Pendidikan Guru Memilih dan membuat pengambilan Guru Pelatih yang layak.
Bahagian Sekolah Harian KPM Menempatkan Guru Pelatih ke negeri-negeri seluruh Malaysia.
Jabatan Pelajaran Negeri Membuat penempatan Guru Dalam Latihan ke sekolah-sekolah dalam negeriberkenaan.
IPGM, KPM Mengagihkan dan menempatkan Guru Pelatih ke IPG kampus seluruh Malaysia.
IPG Kampus Menerima dan mengurus latihan Guru Pelatih. 

Semoga maklumat yang ringkas dapat memberikan gambaran punca kuasa setiap urusan berkaitan Guru Pelatih KPLI LPBS j-QAF. Sebarangmasalah berkaitan tanggungjawab pihak-pihak berkenaan hendaklah merujuk kepada sumber yang tepat. 

Semoga permasalahan anda dapat diselesaikan dengan memeuaskan oleh pihak yang berkenaan.

© 2012 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode