Pendaftaran dan Minggu Pengurusan Guru Pelatih ( Calon Gantian ) DPLI LPBS jQAF Ambilan 2013

05/01/2013 12:47

Surat IPGM KPM KP(IPG) 8585/600/20 (62) bertarikh :  2 Januari2O13 adalah dirujuk.

PENDAFTARADNA NM INGGUP ENGURUSAPNE LAJARB AHARU(M PPBI)N STITUT PENDIDIKAGNU RUB AGIC ALONG ANTIANP ROGRAMD IPLOMAP ERGURUAN LEPASI JAZAHS EKOLAHR ENDAH(D pLt-SRi)- OAFM ODL ATTHAPNE RGURUAN BERASASKASNE KOLAH(L PBSA) MBTLATNA HUN2 013

1. Pendaftaran

    Tarikh: 7 Januari 2013
    Masa: 0800-1200

2. Minggu Pengurusan

    Tarikh: 7 Januari 2013
    Masa: 1200-2300

3. Interaksi Disember

    Tarikh: 8 Januari 2013 hingga 11 Januari 2013
    Masa: 0630-1700

 

Tempat-tempat setiap event akan dimaklumkan semasa taklimat MPPB.

© 2012 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode